Les Germanes Mesnosigue

Capítol 1

Primitiva i les seves cabòries

Capítol 2

La Cotorra Argentina

Capítol 3

Oixau del paradís

Capítol 4

Un admirador no desitjat

Capítol 5

El creuer

Capítol 6

Viatge a Sevilla (Part I)

Capítol 7

Viatge a Sevilla (Part II)

Capítol 8

La miopia

Capítol 9

Una nit a les fosques

Capítol 10

Setmana Santa

Capítol 11

Una multa de tràfic

Capítol 12

Mozart va al veterinari

Capítol 13

Manolo està melancòlic

Escrits Pilar Murall Moreira

Les Germanes Mesnosigue