Més sobre Joan Moreira

Joan Moreira, vist pel seu amic Francisco Mestre i Noé

Francisco Mestre i Noé (quadre de Miquel Servet. Font Wikipedia), un dels escriptors més importants de la Tortosa de principis del segle XX, va escriure l’epíleg Del folklore tortosí, que és un dels millors textos que s’han escrit sobre Joan Moreira.

Curiosa manera d'exposar els mals noms emprant poemes

Curiós mètode que té Moreira per a escriure la llista dels malnoms a la primera part del llibre que consisteix en agafar un poema i després posar els malnoms de tal manera que imiten en assonàncies tot el poema.