Capítol 3

Demanda judicial

AL JUTJAT

Don/Donya ...Secundina Mesnosigue... amb DNI i NIF/CIF número... 8875901343... domiciliat al carrer ...De La Discòrdia... nº ...13-3ª... de la localitat de ...Rocadura del Camp... amb nº de telèfon ...66613131333... i adreça de correu electrònic ...www.tocatlonasiballa.com... formulo DEMANDA JUDICIAL en reclamació de danys i perjudicis, físics, psíquics i morals més interessos i costes contra ...D. Florentí Tanmefot... amb DNI i NIF/CIF número ...123456789... domiciliat al carrer ...Crepuscle s/n... de la localitat ...Rocadura del Camp... amb nº de telèfon ...4445325198 i adreça de correu electrònic ...www.vesaferpunyetes.com...

Per:

Tenir que espantar als coloms tots els dies de l’any, per violació al dret de dormir vuit hores al dia, pels dies que em toca estar detràs la finestra, armada en lo mànec d'una granera per evitar la intrusió d'aquests plumífers que vénen en manada i evitar que em destrossen les plantes que en tant d'amor cuido.

Això és lo motiu principal pel que no dormo quant tinc son. Vos asseguro que això cansa molt. Estic farta de que lo senyor alcalde es passi per baix cama les reclamacions que porto fent des de l'any dos mil deu sense cap resposta per la seua part. Arribat a este punt, tinc lo dret moral de demanar ajuda legal.

En atenció a tot l'exposa't, DEMANO AL JUTJAT:

Que es condemni a la part demandada a pagar-me la quantitat de 6.083'50 euros (i em quedo curta), més la neteja del immoble; més l' interès legal i així com l'abono de les costes processals.

Rocadura del Camp 31/12/2023

Escrits Pilar Murall Moreira

Rocadura del Camp